آشنایی مراجعین با کتابخانه

آشنایی با کتابخانه

کتابخانه مرکز دور از بخشها و درحیاط بیمارستان روبروی آزمایشگاه قراردارد  فضای آن 100 متر می باشد. دارای مخزن کتاب و دو سالن مطالعه مستقل برای خانم ها و آقایان می باشد که ظرفیت استفاده همزمان 30 نفر را دارد و دارای یک سالن کامپیوتر می باشد که مراجعین از طریق این واحد به کتابخانه دیجیتال و سایر پایگاهها دسترسی دارندوبطور همزمان توانایی سرویس دهی به 8 نفر را دارد .

جامعه مخاطبان آن شامل استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل شنوایی سنجی، گفتار درمانی، دانشجویان ارشد پرستاری،و غیره می باشد.

کتابخانه دارای 689 جلد کتاب لاتین در103 عنوان و 2556جلد کتاب فارسی در 947 عنوان است، 330 جلد پایان نامه در این واحد موجود می باشد که فهرست نویسی شده و قابل بازیابی است. تعداد 60عنوان مجله لاتین و فارسی  و280 عدد سی دی  ودی وی دی نیز در این مرکز موجود می باشد.

رسالت 

    کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)به عنوان یک کتابخانه دانشگاهی در راستای پیشبرد اهداف و  برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.

اهداف :

هدف  این کتابخانه شناسایی و تأمین نیازهای اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود  می باشدوبرای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش می نماید وسعی مینماید از طریق توسعه و استاندارد سازی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط مناسب را برای کاربران فراهم آورد. همچنین کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) وظیفه خود می داند که موجبات‌ پیشرفت علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه را فراهم آورده و از تلاشها و برنامه های دانشگاه در زمینه ارتقای فرهنگ سلامت جامعه و امور فرهنگی دانشگاهیان حمایت نموده و در این زمینه مشارکت‌ فعال داشته باشد. لذا کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره ) مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان ، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان یکی از فعال ترین کتابخانه ها در زمینه داخلی ، گوش و حلق وبینی ، چشم ، پوست و سایر موضوعات وابسته در سطح استان کرمانشاه مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.

وظایف کتابخانه :

1- حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی
2- امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی
3- نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه
4- صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء
5- منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی
6- تهیه فهرست منابع مورد نیاز و ارائه آن به کتابخانه مرکزی
7- رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن
8-انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با کتابخانه  بیمارستان و کتابخانه مرکزی

آدرس کتابخانه :

کرمانشاه خیابان نقلیه بیمارستان امام خمینی (ره) واحد کتابخانه
شماره های تماس:
شماره مستقیم کتابخانه 37279789 (083)
میز امانت : 37283602(083) داخلی 1081
ایمیل کتابخانه
emamkhominilib90@yahoo.com

Likh-hos@kums.ac.ir

مسئول کتابخانه : فرانک کریمی