آیین نامه عضویت

آیین نامه عضویت، وجین و خدمات کتابخانه

الف عضویت

ب-شرایط امانت کتاب

ج- شرایطاستفاده از سالن مطالعه

د- حفاظت و نگهداری

ه- وجین

عضویت:

مدارک مورد نیاز برای عضویت:   

1.      یک قطعه عکس

2.      تایید فرم عضویت توسط دفتر آموزش برای دانشجویان ورزیدنتها

3.      تایید فرم عضویت توسط دفترپرستاری برای کادر درمان و کارگزینی برای کادر اداری

معرفی کسانی که بصورت مأمور یا مدت زمان معینی در دانشکده بکار آموزشی یا اداره می‌پردازند قید مدت زمان مأموریت برای واحد معرفی کننده الزامی است

شرایط امانت کتاب:

1-    کتابخانه از سیستم قفسه نیمه باز استفاده می کند

2-    خروج منابع از کتابخانه فقط با موافقت مسئول امانت و سپردن کارت امکان پذیر است

3-    گیرنده کتاب برای تحویل باید شخصا به کتابخانه مراجعه کند

4-    خروج کتابهای مرجع شامل اطلسها ، فرهنگها، دایره المعارفها، Text book ها ، مراجع فارسی ، نشریات ادواری (فارسی ولاتین) ، کتابهای کمیاب و پایان نامه‌ها مطلقاً ممنوع بوده، مگر با اجازه مسئول کتابخانه و ارائه کارت شناسایی معتبر، این منابع امانت داده نمی شوند و استفاده از آنها تنها در کتابخانه مقدور می باشد.

5-    در صورت مفقود شدن کتاب، فرد موظف به تهیه کتاب می باشد. در صورتی که تهیه کتاب مقدور نباشد، مراتب توسط مسئول ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.

6-     کتابهای تک نسخه ای در صورت تایید کردن مسئول کتابخانه حد اکثر به مدت 2 روزامانت داده می‌شود.

7-    حداکثر تعداد کتابهای امانتی 3 نسخه می‌باشد.

8-    مدت زمان امانت کتاب 10 روز می باشد. بدیهی است در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط، این مدت تا2 بار قابل تمدید است. کتابخانه در هر زمان می‌تواند از امانت گیرنده تقاضای استرداد را بنماید و عضو مؤظف است کتاب خواسته شده را در اسرع وقت به کتابخانه باز گرداند

9-    درصورت تاخیر در بازگشت کتب جهت تنظیم ارائه خدمات ، کتابخانه مقررات زیر را به اجرا می‌گذارد:
مدت امانت کتاب 10 روز است و پس از پایان یافتن آن عضو می‌تواند به بخش امانت مراجعه و تقاضای تمدید نماید. بخش امانت درقبول یارد تقاضای تمدید مختار است.
چنانچه امانت گیرنده کتاب تأخیر داشته باشد به ازاء هر روز تأخیر یک هفته از امانت گرفتن کتاب محروم خواهد شد. در صورت 5 بار تکرار کارت عضویت بمدت یکسال باطل خواهد شد.

10   - گروه استفاده کنندکان از کتابخانه شامل : اعضای هیئت علمی رزیدنتها و دستیاران کادر بیمارستان به هنگام فراغت از تحصیل یا انتقال باید کتب امانتی خود را به کتابخانه تحویل و تسویه حساب نمایند.

11   - هنگامی که یکی از اعضاء کتابخانه به هر عنوان (فارغ التحصیل شدن، شروع، تعطیلات تابستانی اشتغال، مأموریت، بازنشستگی، پایان مأموریت، بورسیه) بطور موقت یا دائم رابطه‌اش با دانشگاه قطع می‌گردد، واحد معرفی کننده عضو مؤظف است قبل از انجام هر گونه اموری برگه تسویه حساب رسمی را از کتابخانه تقاضا نماید. در غیر اینصورت واحد معرفی کننده مسئول تهیه کتاب یا موادی است که عضو عودت نداده است

12   - پس از تسویه حساب عضو با کتابخانه کارت عضویت باطل می‌گردد

13-   مراجعین به کتابخانه وسایل شخصی را می‌بایستی در قفسه وسایل شخصی در کتابخانه گذاشته و در این مورد هیچگونه مسئولیتی متوجه کتابداران نیست

شرایطاستفاده از سالن مطالعه:

1-حفظ نظم و رعایت سکوت در داخل سالن مطالعه و محیط مجتمع آموزشی (به‌ویژه لابی مقابل سالن) الزامی است.

2-ارائه کارت عضویت ویا کارت دانشجویی جهت استفاده از سالن مطالعه، الزامی است.

3-وسایل رها شده بر روی میزهای مطالعه جمع آوری می‌شوند و کتابخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال حفاظت از وسایل باقی مانده در سالن ندارد.

4-استفاده‌کنندگان محترم باید در هنگام ترک سالن، کلیه وسایل شخصی خود را خارج کرده و از باقی گذاردن آنها روی میز مطالعه جداً خودداری نمایند.

5-خوردن و آشامیدن در داخل سالن مطالعه اکیداً ممنوع است

6- اولویت استفاده از سالن مطالعه به ترتیب مربوط به اعضاء هیأت علمی، دستیاران فوق‌تخصصی و تخصصی، اینترن‌ها، دانشجویان، و سایر مهمانان دارای مجوز می‌باشد. در صورت کافی نبودن ظرفیت سالن رعایت اولویت‌های مذکور لازم است.

 

حفاظت و نگهداری

حفاظت و نگهداری منابع، تأکید بر حفظ پیشینه فکری برای نسل­های آینده است، بنابراین اهمیت آن علاوه بر قواعد و اصول استاندارد تعریف شده، الزام به برنامه ریزی خاص و قانون­مند در این حوزه را نیز تأکید می­کند (تهیه و نصب تجهیزات استاندارد امنیتی کتابخانه نظیر گیت­های امنیتی خصوصا در بخش­های مخزن کتاب­های امانی، مرجع، پایان­ نامه­ ها و درب ورود و خروج و همچنین تنظیم و تجهیز مخزن کتاب­های امانی و مرجع از نظر رطوبت و سیستم­های سرمایشی و گرمایشی و امکانات اتفاع حریق از جمله الزامات کتابخانه می­باشد.

وجین

نظریه ­پردازان هدف وجین را پیشرفت مجموعه، دسترس­ پذیر ساختن منابع و آزادسازی فضا تعریف نموده­ اند که موجب افزایش مطلوبیت، هزینه­ سودمندی مجموعه­ ها و بهبود خدمات می­شود که در قانون پنجم علم کتابداری نیز به آن اشاره شده است گزینش منابع جهت وجین برپایه همان اصول و ضوابط گزینش مواد برای مجموعه­ سازی است

معیارهای وجین منابع عبارتند از:

1- منابع قدیمی غیرقابل بازگشت

2-ویرایشهای گذشته که نسخه ویرایش جدید آنها با تغییرات اساسی منتشر شده است

3- نسخه های تکراری کتابهای دارای استفاده کمتر

4- وضع ظاهری: کتاب های مندرس را می توان از مجموعه خارج کرد. اما در صورتی که از کتاب های پر مراجعه باشند باید با نسخه های جدید جایگزین شوند.

(تبصره. آیین­نامه شرایط وجین از سوی کتابخانه مرکزی تدوین و ارائه خواهد شد).