چشم انداز

 

چشم انداز کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)

ما در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) برآنیم تا با استعانت از خداوند متعال، تجربه و مهارت همکاران متخصص در حوزه اطلاع رسانی پزشکی و با جلب حمایت مدیریت ارشد بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت اطلاع رسانی دانشگاه، در آینده نزدیک با مبدل شدن به یکی از مجهزترین و کامل ترین کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه و کشور در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه، ارتقاء دانش و سواد اطلاعاتی دانشجویان، متخصصان و بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه گام برداشته و با فراهم آوری منابع چاپی دیجیتال و بهره گیری از فناوری های نوین خدمات پژوهشی آموزشی را همگام با نیاز کاربران فراهم آوریم.