معرفی کتابخانه

1-تاریخچه

2-رسالت

3-اهداف

4-چشم انداز

5-جامعه مخاطبان

6-وظایف کتابخانه

1-تاریخچه

الف - معرفی مجموعه:

کتابخانه مرکز در سال 1365 با هدف خرید و گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، نشریات ادواری و اسناد) تأسیس شده است فضای آن 100 متر می باشد. دارای مخزن کتاب و دو سالن مطالعه مستقل برای خانم ها و آقایان می باشد که ظرفیت استفاده همزمان 30 نفر را دارد و دارای یک سالن کامپیوتر می باشد. کتابخانه بطور میانگین روزانه 60 نفر مراجعه کننده دارد که حدود 40 نفر آنان اساتید ، دستیاران و دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی بوده و مابقی پرسنل خود مرکز می باشند. لازم به ذکر می باشد که این مرکز زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه اداره می گردد.
ب- مواد مکتوب و غیر مکتوب موجود :

کتابخانه دارای 689 جلد کتاب لاتین در 325 عنوان و 2556جلد کتاب فارسی در 1152 عنوان است، 330 جلد پایان نامه در این واحد موجود می باشد که فهرست نویسی شده و قابل بازیابی است. تعداد 60عنوان مجله لاتین و فارسی و280 عدد سی دی ودی وی دی نیز در این مرکز موجود می باشد.

د -انواع خدماتی که کتابخانه ارائه می کند :

پاسخگویی به مراجعین، امانت کتاب، مصاحبه مرجع جهت دسترسی مراجعه کننده به منبع مورد نیاز از جمله کارهای کتابخانه است. واحد سایت کامپیوتر این مرکز با 8 عدد کامپیوتر بصورت آن لاین فعال می باشد که سرچ مقالات، اسکن، رایت سی دی ، تهیه اسلایدهای آموزشی برای اتندینگ، کمک مراجعین در رفع مشکلات کامپیوتری آنها از جمله فعالیت های این واحد می باشد .

سفارش کلیه مواد آموزشی (کتاب، نشریات ادواری، مدارک و اسناد) بصورت چاپی و الکترونیکی و ارسال آن به کتابخانه مرکزی و یا خرید توسط خود مرکز و بعد از خریدانجام خدمات فنی شامل ثبت و فهرستنویسی و آماده ساز ی و سپس قرار دادن آنها در قفسه کتابها از جمله کارهایی است که در این مرکز انجام می گردد.

2-رسالت

    کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره)به عنوان یک کتابخانه دانشگاهی در راستای پیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه با بهره گیری از حمایت های این بیمارستان و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد.

3-اهداف :

هدف این کتابخانه شناسایی و تأمین نیازهای اساتید، دانشجویان و سایر کابران تحت پوشش خود می باشدوبرای ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش می نماید وسعی مینماید از طریق توسعه و استاندارد سازی خدمات و امکانات خود، بستر و محیط مناسب را برای کاربران فراهم آورد. همچنین کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره) وظیفه خود می داند که موجبات‌ پیشرفت علمی ، آموزشی و فرهنگی دانشگاه را فراهم آورده و از تلاشها و برنامه های دانشگاه در زمینه ارتقای فرهنگ سلامت جامعه و امور فرهنگی دانشگاهیان حمایت نموده و در این زمینه مشارکت‌ فعال داشته باشد. لذا کتابخانه بیمارستان امام خمینی (ره ) مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان ، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان یکی از فعال ترین کتابخانه ها در زمینه داخلی ، گوش و حلق وبینی ، چشم ، پوست و سایر موضوعات وابسته در سطح استان کرمانشاه مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.

4- چشم انداز:

- با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در این مرکز رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در این زمینه ها و نیز توسعه دامنه همکاری های بین کتابخانه ای، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضای کتابخانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا کتابخانه مرکز مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه ی بیمارستانی استان مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید تا جایی که بیمارستان را در رسیدن به اهدافش که همانا داشتن جامعه ای برخوردار از سلامت، رفاه و به دور از بیماری است را یاری نماید ؛ همچنین کتابخانه دائما بدنبال رویکردهای خلاق در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی و بکارگیری فناوری ها و منابع جدید اطلاعاتی می باشد .

5- جامعه مخاطبان :

شامل استاژر، انترن، رزیدنت ، اتند، پرسنل (پرستار، بهیار و پرسنل بیمارستان) دانشجویان سایر رشته ها مثل شنوایی سنجی، گفتار درمانی، دانشجویان ارشد پرستاری،و غیره می باشد

6-  وظایف کتابخانه :

1- حفظ و نگهداری مجموعه مواد آموزشی
2-امانت کتاب و عضوگیری بر اساس مقررات کتابخانه مرکزی
3- نگهداری و محافظت از تجهیزات کتابخانه
4- صدور کارت عضویت و نیز انجام امور مربوطه به تسویه حساب اعضاء
5- منعکس کردن پیشنهادات ارائه شده به کتابخانه مرکزی
6- تهیه فهرست منابع مورد نیاز و ارائه آن به کتابخانه مرکزی
7- رسیدگی به نظافت کتابخانه و اداره داخلی آن
8-انجام امور داخلی کتابخانه (دریافت کتاب از کتابخانه مرکزی، ثبت و مهر و آماده سازی‌های لازم، تنظیم و قرار دادن کتابها در محل خود، بایگانی برگه‌های کتاب، مکاتبات داخلی در ارتباط با کتابخانه بیمارستان و کتابخانه مرکزی