لاتین

      

                              تازه های کتاب لاتین کتابخانه م.آ.د. امام خمینی (ره)  خریداری شده در اردیبهشت 98

موضوع

سال نشر

ناشر

نویسنده

عنوان

ردیف

مسمومیت

2019

حیدری

Lewis S. Nelson MD, Robert S. Hoffman

Goldfrank's Toxicologic Emergencies, Eleventh Edition

1

چشم

2018

انتشارات پزشکی نیکان طب

american academy

american academy of ophthalmology 2018-2017 جلدهای 2-6-9-12

2

رادیولوژی

2017

elsevier

James C. Reed MD

Chest Radiology: Patterns and Differential Diagnoses 7th Edition

 

3

گوش وحلق وبینی

2014

Wiliams &wi;kins

Jack Katz PhD

 

Handbook of Clinical Audiology

4

گوش وحلق وبینی

2010

Pmph-usa

A. Julianna Gulya

Glasscock-Shambaugh's Surgery of the Ear

 

5

داخلی

2018

آئین طب

Dennis L. Kasper (Author), Anthony S. Fauci (Author), Stephen L. Hauser (Author),

Harrison's Principles of Internal Medicine, Twentieth Edition (Vol.1 & Vol.2) Hardcover – August 29, 2018

 

6