خط مشی

خط مشی و فرایندها

 خط مشی ما در کتابخانه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) تلاش در جهت تامین منابع اطلاعاتی در بازه زمانی مناسب، برای مخاطبین رده های مختلف دانشی و تخصصی، ایجاد فضای دسترسی به اطلاعات علمی با حداقل محدودیت ممکن و تسهیل و کوتاه سازی مسیرهای دسترسی به منابع علم است.