گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1299

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1399

 عملکرد واحد IT

ارتقاء و توسعه سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های کتابخانه

خرید یک دستگاه اسکنر برای کتابخانه

افزایش ایستگاههای کاری در پایگاه عرضه اطلاعات

خرید سیستم های جدید و جایگزینی با سیستم های فرسوده

ایجاد پمفلت آموزش گام به گام استفاده از Adobe Connect

ایجاد پمفلت راهنمای نصب نرم افزار کلاس های آنلاین

ارتقاء پورتال کتابخانه درجهت برنامه عملیاتی

اتصال به اینترنت دانشگاه در راستای ارتقاء سر عت اینرنت کتابخانه

             عملکرد واحد فهرستنویسی           

فهرستنویسی 65عنوان کتاب فارسی و لاتین

بازیابی و اصلاح 120 عنوان کتاب آسیب دیده

تهیه برگه های عنوان ، مادر ، نویسنده ، موضوع و... جهت برکه دان

پرینت کارت کتاب و عطف

تهیه کارت کتاب و عطف برای بیش از 120جلد کتاب برگشتی از صحافی

چک وبررسی کارت کتاب و عطف  با برگه مادر

تصحیح برگه های تکراری کتب فارسی و لاتین

راهنمایی مراجعین جهت آموزش در زمینه فهرستنویسی کتب لاتین و فارسی

تهیه پمفلت آَشنایی  با برگه دان

             عملکرد واحد آموزش در نیمه دوم سال99                     

برنامه کارگاههای آموزشی نیمه دوم سال 1399 بیمارستان امام خمینی (ره)

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

ساعت

مدرس

1

کتابخانه دیجیتال حنان-Pubmed

99/7/6

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر رویا صفری- خانم الهام تندیشه

2

پایگاه اطلاعاتی استنادی Scopus-Web of Science

99/7/13

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

دکتر فرامرز قره‌گوزلو- خانم فریده اکبرزاده

3

پایگاه های اطلاعاتی بالینیup to date-clinicalkey

99/7/19

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده تکلو- خانم فریده اکبرزاده

4

پایگاه های اطلاعاتیscience direct Proquest- - John Wiley

99/7/27

 

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

خانم فریده اکبرزاده - خانم حدیث رحیمی

5

پایگاه دارویی Reaxys

99/8/11

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۱۰

دکتر هادی ادیبی

6

کارگاه علم سنجی

99/8/19

اعضاء هیات علمی

۱۲-۱۴

آقای دکتر آرام رضایی

7

پایگاه های اطلاعاتی Ovid-Embase

99/8/25

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

خانم الهام تندیشه- خانم حدیث رحیمی

8

سامانه های نظام نوپا

99/9/2

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

9

جستجوی پیشرفته در منابع الکترونیکی

99/9/16

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

دکتر فاطمه رجعتی

برنامه کارگاههای آموزشی نیمه اول سال 1398 بیمارستان امام خمینی (ره)

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ

گروه هدف

ساعت

2

Ovid و Embase

 

99/5/11

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

3

Mendeley

99/5/5

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی و کتابداران

۱۲-۹

4

Wiley,ProQuest,Science Direct

99/5/4

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

5

وبینار چگونه یک مقاله مروری را بخوانیم

99/04/09

99/04/17

علاقه مندان سراسر کشور

۱۲-۹

6

scopus-web of sicence

99/4/8

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

7

Proquest-Johne wiley -Scince direct

99/4/1

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

8

جستجوی پیشرفته منابع الکترونیکی

99/3/25

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۰

9

Reaxys

99/3/24

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۱۴

10

کتابخانه دیجیتال حنان

99/3/18

هیئت علمی ودانشجویان در مقاطع  مختلف تحصیلی

۱۲-۹

11

سامانه های نظام نوپا

99/2/28

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

12

ovid-embase

99/2/21

اعضاء هیات علمی و دانشجویان

۱۲-۹

                                                               عملکرد واحد سفارش ونشریات

فراخوان مدیران گروه های آموزشی حضوری و بصورت مکاتبه ای در چند نوبت جهت سفارش کتابهای مورد نیاز

فراخوان مدیران گروه های آموزشی جهت سفارش نشریات سال 2021

بررسی و مهر وثبت پایان نامه های جدید

کمک همکاری با بخش امانت جهت وجین کتابهای قدیمی

با کمک بخش امانت جدا سازی بیش از 120 جلد کتاب آسیب دیده وارسال آنها به صحافی ، سپس پی گیری و بعد از برگشت از صحاف ارسال آنها به بخش فهرست نویسی جهت پرینت کارت کتاب و عطف

عملکرد واحد امانت

قرار دادن کتابهای جدید در داخل قفسه های مربوطه

ارائه خدمت بطور یکسره و هر روز به جزء ایام تعطیل از ساعت 45/7 صبح الی 17 بعد ازظهر

برگردان کتابهای برگشتی به داخل قفسه های مربوطه

بررسی هر روزه کتابهای برگشتی و بیرون کشیدن کتابهای خسارت دیده جهت ترمیم

پی گیری کتابهای به امانت رفته  که بعد از تاریخ مقرر هنوز به کتابخانه بر نگشته

وجین 1400 جلد کتاب فارسی و لاتین وارسال آنها به واحداسناد دانشگاه

جدا سازی بیش از 120 جلد آسیب دیده وارسال آنها به واحد سفارشات جهت ارسال به صحافی

گزارش عملکرد پایگاه عرضه اطلاعات در سال 99

خرید یک دستگاه اسکنر برای کتابخانه

ثبت نام رزیدنتهای سال اولی برای دریافت ایمیل آکادمیک

ثبت نام اعضای هیات علمی و رزیدنتها جهت Remote access در New England

بروز رسانی مستمر سیستم های پایگاه عرضه اطلاعات

اتصال به اینترنت دانشگاه در راستای ارتقاء سر عت اینرنت کتابخانه

تهیه بروشور و راهنمای استفاده از پایگاه های اطلاعاتی

پیگیری جهت رفع عیوب سخت افزاری دستگاههای بخش

راهنمای مراجعان جهت استفاده از منابع علمی الکترونیک

گرفتن پرینت رایگان مقالات مورد نیاز اساتید ، رزیدنتها و دانشجویان

بخش کتابدار بالینی

حضور فعال در CPC ، ژورنال کلاپ EBM ، راند EBM  هایی که حضوری تشکیل شده مورنینگ های گروه داخلی

حضور فعال در ژورنال کلاپ EBM ، راند EBM  هایی که حضوری تشکیل شده گروه گوش و حلق  وبینی

همچنین تهیه پمفلت های آموزش به بیماران حداقل ماهی یک عدد